پنجشنبه: 14 فروردین 1399

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

بيست و دومين شماره از نشريه معارف عقلي (فلسفه اسلامي ) منتشر شد.

در اين شماره مي‌خوانيد:

نقد رويکرد حکمت سينوي به وحدانيت باري‌تعالي با استفاده از کلام امام علي(ع) / زهرا بهرامي آبادي

تشکيک از ديدگاه صدرالمتألهين، سهروردي و ابن‌سينا / مهري چنگي آشتياني

سعادت عقلاني و موانع آن در حکمت متعاليه / رحيم دهقان سيمکاني

درآمدي بر قاعدة «الواحد» و صدور افعال الهي / محمدحسين شمس‌اللهي

ملاک تمايز مادي و مجرد؛ چالش‌ها و رهيافت‌ها / احمد شه‌گلي

معاد در نظام سينوي و صدرايي / عليرضا کرماني

تطور تاريخي وجود ذهني / حجت کوثريان