پنجشنبه: 14 فروردین 1399

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

بيست و يکمين شماره از فصل‌نامه معارف عقلي (منطق) منتشر شد...

در اين شماره مي‌خوانيد:

شرايط مقدمات برهان در ترازوي تحليل/ محمدامين ابوالحسني

نقد و بررسي ديدگاه فخررازي مبني بر استحاله منطقي تعريف/ رحمت‌الله رضايي

بازنگري در حملية مردده‌المحمول و بررسي پاره‌اي نقدها/ عسکري سليماني اميري

نسبت‌هاي ميان مفاهيم کلي/ محمدرضا محمدعليزاده

منطق موجهات خونجي و گزاره‌هاي هميشه صادق نزد او/ ابوذر قاعدي فرد

منطق و مباحث زباني/ محمدباقر ملکيان

تصحيح رساله «الوظائف في المنطق» و مقدمه و تعليقه بر آن/ ابراهيم نوئي