پرونده علمي ديجيتال

 

معرفي واحد

از آنجا که تهيه پرونده هاي علمي به صورت دستي مستلزم تهيه تصاوير بسياري از منابع براي هريک از پرونده‌ هاي علمي بود، موجب صرف وقت و هزينه بسياري مي‌شد؛ با اين حال استفاده همزمان چند محقق از يک پرونده مقدور نبود. افزون بر اين، لازمه عرضه اين پرونده‌ها به ساير پژوهش‌گران کشور نيازمند انتشار آن در قالب کتاب و صرف هزينه‌اي بيشتربود؛ از اين رو مرکز پژوهشي دائره‌المعارف به منظور صرفه جويي در هزينه‌ها و ارتقاء سطح کاربري محصول، اقدام به ديجيتالي کردن پرونده‌ ها نمود. بدين شکل که هر منبع يک‌بار تصوير برداري شده تا در پرونده هاي مختلف بکار گرفته شود.

براي آشنايي با پرونده علمي اينجا را کليک کنيد

اهداف

  • افزايش سرعت در آماده سازي پرونده‌هاي علمي
  • صرفه جويي در هزينه ايجاد پرونده‌ها
  • امکان استفاده همزمان محققان متعدد از يک پرونده
  • ارتقاء سطح کاربري پرونده‌ها با ايجاد گزينه‌هايي در نرم‌افزار
  • امکان عرضه محصول به جامعه علمي کشور با قيمت پايين
  • استفاده همزمان تصاوير منابع در کتابخانه الکترونيک

 

کارهاي انجام شده

خروجي ديجيتال از  286 پرونده علمي  فلسفه

 ورود اطلاعات 122 پرونده علمي منطق به صورت ديجيتال

کارهاي در دست اقدام

تکميل اطلاعات پرونده‌هاي علمي  قواعد فلسفي و خروجي ديجيتال آنها

      

نمونه‌اي از تصويرپرونده علمي ديجيتال(مدخل اجزاء العلوم و المبادي)

 

همکاران و محققان

  • مهدي فتحي (مسئول واحد)
  • علي حاتمي (بخش فني)

 

 به روز رساني در تاريخ:  15/7/1394