پنجشنبه: 1 مهر 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

تفاوت کتاب «المعجم الموضوعي لمنتخب الکتب المنطقيه» با کتاب «المعجم الموضوعي للمنطق»


تفاوت اين دو اثر در تفاوت ميان فهرست تفصيلي مطالب با چکيده‌هاي مطالب کتاب‌ها نهفته است. که در چکيده‌نويسي، که در منتخب منطق آمده است، تمام مطالب و اطلاعات متن استخراج شده و بصورت چکيده آورده مي‌شود. اما فهرست تفصيلي مطالب، که در کتاب المعجم الموضوعي للمنطق آمده است، تنها عناوين مطالب اصلي متن‌ها را در بر مي‌گيرد؛ ازاين‌رو، تعداد عبارت‌هايي که به عنوان چکيدة مطالب صفحه‌اي از متن استخراج مي‌شود، معمولاً چند برابر تعداد فهرست‌ها است. البته فهرست‌هاي تفصيلي از نظر نمايه‌ها، شکل و سبک نگارش و شيوه بهره‌گيري از آنها تفاوتي با چکيده‌ها ندارند.

تفاوت ديگر اين دو اثر در اين است که مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي تنها 14 منبع مهم علم منطق را براي چکيده‌نويسي (در منتخب منطق) انتخاب نمود ولي براي فهرست‌هاي تفصيلي 24 منبع منطقي را  انتخاب و فهرست‌نويسي کرده است.