سه شنبه: 27 مهر 1400

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

کتاب «اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی» منتشر شد.

 

کتاب پيش‌رو دستاورد دو فعاليت پژوهشى از مرکز پژوهشى دائرةالمعارف علوم عقلى اسلامى در منطق رواقى است. يکى از اين دو، «اصطلاح‌نامه» منطق رواقى و ديگرى «نمايه موضوعى» برخى از منابع منطق رواقى است.

انتشار كتاب «مدخل‌هاي دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق»

كتاب «مدخل‌هاي دائرة‌المعارف فلسفه اخلاق» به همت مركز پژوهشي دائرة‌المعارف علوم عقلي اسلامي منتشر شد.