کنزالحکمه 9 نرم‌افزار معجم موضوعي کتاب الغدير

معجم موضوعی کتاب الغدیر 

این اثر پژوهشی دربردارنده:
  • نزدیک به 4500 کلیدواژه و 17000 نمایه ترکیبی كتاب ارزشمند الغدیر (اثر علامه شیخ عبدالحسین امینی نجفی)؛
  • متن كتاب شریف الغدیر؛
  • دارای امكانات فراوان و قابلیت جست‌وجوهای ساده و پیشرفته متعدد که و به‌وسیلة آن، می‌توان از راه‌های مختلف از متن و نمایه‌های كتاب بهره برد؛
بیشتر کلیدواژه‌های این کتاب، کلیدواژه‌های اصلی است که نمایه‌ها در ذیل آن می‌آید؛ برخی کلیدواژه‌ها نیز ارجاعی است. فلسفة کلیدواژه‌های ارجاعی این است که برخی موضوعات و اعلام، افزون بر تعبیر رایج و مرجح با تعبیراتی غیرمرجح نیز به کار می‌رود و ممکن است محققان از راه تعبیرات نامرجح به جست‌وجوی مطلبی بپردازند؛ ازاین‌رو واژه‌های نامرجح نیز به‌مثابه کلیدهای ارجاعی ارائه شده است.
 
نمایه‌های این مجموعه در چند بخش ارائه شده است:
موضوعات؛ این بخش دربردارندة نمایه موضوعاتی است که در کتاب الغدیر به آنها پرداخته شده است.
معصومین(ع)؛ این بخش به نمایه معصومین‰ اختصاص یافته است؛ که در آن ابتدا  نمایه‌های مربوط به اهل‌بیت پیامبر اعظم، به ترتیب زمانی، آمده و سپس نمایه‌های پیامبران الهی، به ترتیب الفبایی، ارائه شده است.
اعلام؛ با توجه به اینکه موضوع کتاب الغدیر بررسی حدیث شریف غدیر در طول تاریخ است. لازم بوده تمام رجال سند در طبقات مختلف تاریخی و نیز تمام کسانی که در طول تاریخ راجع به این حدیث شریف سخنی گفته یا اثری به نگارش درآورده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند و شرح‌حال آنان هرچند به‌طور مختصر مطرح گردد، ازاین‌رو بخش قابل‌توجهی از مطالب کتاب الغدیر به شرح‌حال اعلام مربوط به حدیث غدیر اختصاص یافته است.
آثار؛ یعنی آثاری که در کتاب الغدیر به بررسی آنها پرداخته شده و درباره مؤلف یا شارح یا ضعف و قوت کتاب مطلبی آمده یا مطلبی از آن اثر نقل شده است.
بخش پایانی این اثر به معرفی منابعی اختصاص یافته که در متن کتاب الغدیر به آن استناد شده است. در این بخش ذیل نام منبع، مطالب مورد استفاده از منبع و محل درج آن  نیز ارائه شده است.
این اثر پژوهشی در دو جلدعرضه شده است. جلد اول دربردارندة نمایه‌های موضوعات و معصومین‰ و جلد دوم شامل نمایه‌های اعلام و آثار، و همچنین منابع است.
این مجموعه حاصل تلاش پژوهشگران علوم عقلی و متخصصان امور نرم‌افزاری رایانه‌ای و مدیران اجرایی متعددی است که هرکدام نقشی ارزنده در این دستاورد داشته‌اند. 
 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)