کنزالحکمه 6 نرم‌افزار معجم موضوعي منابع کلامي

نرم‌افزار «معجم موضوعی منابع کلامی»

(مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 42منبع کلامی)؛

 

کنز الحکمه(6) نرم افزاری در زمینه علوم عقلی اسلامی است. این برنامه در برگیرنده دو نوع اطلاعات است:  الف) نمایه‌ها و فهرست تفصیلی مطالب 43منبع مهم كلامی  ب) اصطلاحنامه علم كلام.

 
الف) نمایه‌ها و فهرست تفصیلی مطالب منابع کلامی
تهیه فهرست تفصیلی (یا توصیف) عبارت است از: ثبت محتوا و پیام اصلی یک یا چند صفحه از کتاب، در یک ترکیب غیر تام (و در عین حال گویا) به منظور دستیابی آسان و سریع به محل درج مطالب در منابع و شناسایی دقیق موضوعات مندرج در آنها. این فهرست جامع و گویا مشتمل بر عناوین بخش‌ها، فصل‌ها و در مواردی زیرمجموعه‌های آنها است، به گونه‌ای كه در عین جامعیت و گویایی، از عنوان فهرست به اصطلاح مرسوم آن تجاوز نمی‌كند اما از آن دقیق‌تر و كامل‌تر است.
 

فهرست‌ها و نمایه‌هایی که در این نرم افزار آمده است مربوط به كتابهای ذیل است:

1.احقاق الحق، قاضی نورالله التستری، قم: مكتبة آیت‌الله المرعشی النجفی؛
2.أصل الشیعة و اصولها، محمدحسین كاشف‌الغطاء، بیروت: دارالاضواء، 1413؛
3.الاعتقادات للشیخ الصدوق، در كتاب سلسله مؤلفات شیخ مفید، جلد 5؛
4.الاقتصاد فی الاعتقاد، ابوحامد الغزالی، بیروت، دار المكتبة الهلال، 2002م؛
5.الانتصار، ابی الحسین عبدالرحیم الخیاط المعتزلی، بیروت: مكتبة الكلیات الازهریة، 1988م؛
6.أنوار الملكوت، علامه حلی، چاپ دوم، قم: انتشارات رضی، 1363ش؛
7.أوائل المقالات، شیخ مفید، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1413ق؛
8.الحواشی و التعلیقات علی اوائل المقالات؛
9.الإیضاح، فضل بن شاذان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات؛
10.تصحیح الاعتقادات الامامیة، شیخ مفید، در كتاب سلسله مؤلفات شیخ مفید، ج5؛
11.تقریب المعارف، ابوالصلاح الحلبی، انتشارات الهادی، 1404ق؛
12.تنزیه الانبیاء، قم: انتشارات الشریف الرضی، 1376؛
13.الجمل و النصرة، شیخ مفید، دار المفید، 1414ق؛
14.حق الیقین، عبدالله شبر، تهران: مؤسسة الاعلمی، 1352ش؛
15.حقائق الایمان، الشهید الثانی، چاپ اول، قم: مكتبة آیت‌الله المرعشی النجفی، 1409ق؛
16.الذخیرة، الشریف المرتضی، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411ق؛
17.الشافی فی الامامة، الشریف المرتضی، چاپ دوم، تهران: مؤسسة الصادق، 1410ق؛
18.شرح الاصول الخمسة، قاضی عبدالجبار، قاهرة: مكتبة وهبة، 1416ق؛
19.شرح المقاصد، سعدالدین التفتازانی، الشریف الرضی، 1409ق؛
20.شرح المواقف، السید الشریف الجرجانی، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1419ق؛
21.شرح توحید الصدوق، القاضی سعید القمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1415ق؛
22.شوارق الإلهام، فیاض اللاهیجی، اصفهان: انتشارات مهدوی؛
23.كتاب الغیبة، شیخ طوسی، تهران؛مكتبةنینوی الحدیثة؛
24.فرق الشیعة، حسن بن موسی النوبختی، چاپ دوم، بیروت: دار الاضواء، 1404؛
25.قواعد المرام، ابن میثم بحرانی، قم: مكتبة آیت‌الله المعرعشی النجفی، 1406؛
26.كتاب التوحید «ابن خزیمه»، ابی‌بكر محمد بن اسحاق بن خزیمة، ریاض: مكتبة الرشد، 1418ق؛
27.كتاب التوحید «ماتریدی»، ابی منصور الماتریدی؛ دارالجادیات المصریة؛
28.كشف المراد، علامة الحلی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی؛
29.كمال الدین، تهران: دار الكتب الاسلامیة، 1395ق؛
30.المراجعات، سید عبدالحسین شرف‌الدین، بیروت، 1416ق؛
31.المسلك فی اصول الدین، محقق الحلی، تحقیق: رضا استادی، چاپ اول، مشهد: مجمع البعوت الاسلامیة، 1373؛
32.المطالب العالیة، فخرالدین رازی، چاپ اول، بیروت: دارالكتاب العربی، 1407ق؛
33.المغنی (الاراده)، عبدالجبار الأسدآبادی؛تحقیق دكتر محمود محمد قاسم؛
34.المغنی (الفرق غیر الاسلامیة)، عبدالجبار الأسدآبادی ؛
35.المغنی (رؤیة الباری)، عبدالجبار الأسدآبادی ؛
36.المقالات و الفرق، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1360ش؛
37.المنقذ من التقلید، سدیدالدین الحمصی الرازی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412ق؛
38. الباب الحادی عشر للعلامة الحلی (مع شرحیه النافع یوم الحشر...) ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1365ش؛
39.النص و الاجتهاد، سیدعبدالحسین شرف‌الدین، ابومجتبی، 1404ق؛
40.نقض الوشیعة، امین عاملی، بیروت: الغدیر للطباعة و التوزیع، 1422؛
41.نهج الحق، العلامة الحلی، قم: دارالهجرة، چاپ چهارم، 1414؛
42.الهدی الی دین المصطفی، محمدجواد بلاغی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1405ق؛
43.الیاقوت، ابواسحاق نوبختی، قم: مكتبة آیت‌الله المرعشی النجفی، 1413ق.
برای اطلاع بیشتر درباره فهرست تفصیلی اینجا را کلیک کنید.
2) اصطلاح‌نامه علم كلام
اصطلاح‌نامه‌ای که در این نرم افزار ارائه شده است مربوط به اصطلاحات علم كلام است. این اصطلاحات از حدود 169 عنوان (316 مجلد) منابع كلامی و تعدادی از منابع رشته‌های دیگر علوم عقلی استخراج و همه اصطلاحات و روابط آنها به منابع و تعاریف‌شان مستند شده است.

برای مشاهده فهرست منابع اصطلاح‌نامه علم کلام اینجا را کلیک کنید.

 رابطه اصطلاح‌نامه و کلید واژه

با توجه به اهمیت ایجاد ارتباط میان کلیدواژه و نمایه با اصطلاحات مرجح در این برنامه سعی شده است که کلید واژه‌ها با اصطلاح‌نامه هماهنگ شود اما باید توجه داشت که رابطه اصطلاحات مرجح در اصطلاح‌نامه با کلید واژه‌های نمایه‌ها رابطه عموم و خصوص من‌وجه است چه آنکه از یک‌سو منابع اصطلاح‌نامه علم كلام فراتر از 43منبع مذكور در سطور بالاست از این‌رو اصطلاحات علم كلام بیش از اصطلاحات مذكور در منابع فوق خواهد بود و از سوی دیگر این منابع کلید واژگانی فراتر از اصطلاحنامه كلام دارند زیرا در این کتاب‌ها به اصطلاحات علوم دیگر ، اعلام، آثار و... نیز اشاره شده است که در کلید واژه‌های این برنامه منعکس شده است.
با توجه به نکته فوق برای دستیابی به همه محتوای این نرم‌افزار باید از دو طریق وارد محتوای برنامه شد: یک ) از طریق واژه‌های مندرج در اصطلاح‌نامه ؛ دو) از طریق وارد کردن کلیدواژه‌های مورد نظر در برنامه .

با تقدیر و تشکر از:

بنیانگذار و ریاست عالیه مركز
علامه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی‌دامت‌بركاته

همکاران علمی و اجرایی مرکز:

 • اعضای شورای عالی مركز:
       علی‌مصباح، غلامرضا فیاضی، محمد فنایی، محمود فتحعلی، محمود رجبی، احمدابوترابی
 • رئیس مركز:
        احمد ابوترابی
 • مدیرمطالعات و تحقیقات و قائم‌مقام مركز:
         محمد كریمی
 • مدیراجرائی:
        مهدی رحیمی

 

  همكاران پژوهشی در تهیه فهرست‌ها و نمایه‌ها

پژوهشگران

         كریم سبحانی، محمدحسین مطهری‌نژاد، سیدمحمدحسن علوی، سیدمحمدرضا مدرسی، احمد محمدی احمدآبادی
 • تصحیح
        محمد ایزدی‌تبار، احمد محمدی احمدآبادی، محمدباقر ملكیان،‌ محمدرضا مدرسی
 • استخراج كلیدواژه و هماهنگ‌سازی نمایه‌ها
         احمد محمدی احمدآبادی، محمد ایزدی‌تبار
 • همكاران در امور شیوه‌نامه‌ای
         محمدحسن هادوی‌پور، محمدباقرملکیان، احمد محمدی‌احمدی‌آبادی و سیدابراهیم موسوی
 
 همكاران تهیه اصطلاح‌نامه
 • ناظرعلمی
         علی ربانی‌گلپایگانی
 • اعضای شورای علمی کلام
           محمدرضا مصطفی‌پور، محمدرضا امامی‌نیا، مهدی بابایی، حسین حجت‌خواه
 • مدیرگروه اصطلاح‌یابی
         محمد کریمی
 • محققان اصطلاح‌نامه
         احمد حیدرپور، حسین حجت‌خواه، موسی ناظریان‌فر، سعید سنایی‌مهر، محمدحسین محمدی
 • آماده‌سازی نرم‌افزارمشاور و ناظر امور نرم‌افزاری مركز
        مجتبی جعفری هرندی
 • تهیه كننده نرم‌افزار
         شركت آفاق
 • همکاران و كارشناسان امور نرم‌افزاری
         غلامحسین حاتمی، سید مجتبی لاجوردی، سیدعلیرضا حسینی‌لواسانی، حسین جوزی،‌ محمد مجد
 • حروفچینان
         رضا صفری، سید روح‌الله مهدوی‌راد، محمود قدّومی
 
و با تشكر از آقایان
محمود رجبی (قائم‌مقام محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله تعالی)، محسن قمی (مدیر سابق مركز از سال 1376 تا بهار 1378)، محمدحسن هادوی‌پور (مسئول سابق دفتر برنامه‌ریزی علمی مركز از سال 1378 تا 1385)، سیدمحمدعلی داعی‌نژاد (مسئول سابق گروه اصطلاح‌یابی و نمایه‌سازی مركز از سال 1376 تا 1380) و نیز از معاونت پژوهش، معاونت اداری‌مالی و معاونت اطلاع‌رسانی (واحد رایانه) مؤسسه امام خمینی رحمة‌الله تعالی.
 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)