کنزالحکمه 5 نرم‌افزار معجم موضوعي منابع فلسفي

نرم‌افزارهای «معجم موضوعی منابع فلسفی»

(مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 35 منبع فلسفی)

 

 
کنز الحکمة (5) نرم افزاری در زمینه علوم عقلی اسلامی است. این برنامه در برگیرنده  نمایه‌ها و فهرست تفصیلی مطالب 35 منبع مهم فلسفی   است.
 
نمایه ها و فهرست تفصیلی مطالب منابع فلسفی
تهیه فهرست تفصیلی (یا توصیف) عبارت است از: ثبت محتوا و پیام اصلی یک یا چند صفحه از کتاب، در یک ترکیب غیر تام (و در عین حال گویا) به منظور دستیابی آسان و سریع به محل درج مطالب در منابع و شناسایی دقیق موضوعات مندرج در آنها. این فهرست جامع و گویا مشتمل بر عناوین بخش‌ها، فصل‌ها و در مواردی زیرمجموعه‌های آنها است، به گونه‌ای كه در عین جامعیت و گویایی، از عنوان فهرست به اصطلاح مرسوم آن تجاوز نمی‌كند اما از آن دقیق‌تر و كامل‌تر است.
 
فهرست‌ها و نمایه‌هایی که در این نرم افزار آمده است مربوط به كتابهای ذیل است:
1. الالواح العمادیة،‌ چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
2. التحصیل؛ بهمنیار بن المرزبان، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375ش؛
3. التعلیقات،‌چاپ چهارم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی؛
4. تعلیقة علی نهایة الحكمة، قم: مؤسسه در راه حق؛
5. تقویم‌الایمان،‌ میرداماد، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، 1376ش؛
6. تلخیص المحصل، چاپ دوم، بیروت ـ لبنان: دارالاضواء، 1405ق؛
7. التلویحات،(مندرج درمجموعه مصنفات شیخ اشراق)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
8. تهافت التهافت، ابن رشد، الطبعة الاولی، بیروت ـ لبنان: دار الكتب العلمیة، 1421ق؛
9. تهافت الفلاسفة، قاهره ـ مصر: دارالمعارف؛
10. الجدید فی الحكمة، چاپ اول، عراق ـ بغداد: مطبعة جامعة بغداد، 1403ق؛
11. الجمع بین رأیی الحكیمین، چاپ اول، بیروت: دار مكتبة الهلال، 1996م؛
12. الحكمة المتعالیة ج 1ـ9، چاپ چهارم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1410ق؛
13. حكمةالاشراق (مندرج در مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
14. دانش‌نامه علایی، ابن سینا، تهران: كتابخانه فارابی، 1360ش؛
15. درر الفوائد، چاپ سوم، قم: مؤسسة دارالتفسیر، 1416ق؛
16. شرح الاشارات، ج2 و 3، ابن سینا، الطبعة الاولی، قم: النشر البلاغة، 1375ش؛
17. شرح الهدایة الاثیریة، صدرالدین محمد شیرازی، الطبعة الاولی، مؤسسة التاریخ العربی، 1422ق؛
18. شرح حكمة الاشراق، شهرزوری، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372ش
19. شرح عیون الحكمة، چاپ اول، تهران: مؤسسة الصادق للطباعة و النشر ایرانی، 1373ش؛
20. الشفاء (كتاب النفس)، ابن‌سینا، قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامی، 1375ش؛ الشفاء (الالهیات)، ابن سینا، چاپ اول، قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامی، 1376ش؛
21. الشواهد الربوبیة، مشهد: المركز الجامعی للنشر، 1360ش؛
22. القبسات، میرداماد، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374ش؛
23. كتاب الحروف، بیروت ـ لبنان: دارالمشرق، 1990م؛
24. كلمة التصوف (مندرج در مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
25. اللمحات (مندرج در مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
26. المباحث المشرقیة ج1 و 2، چاپ دوم، مصر: انتشارات بیدار، 1411ق؛
27. المبدأ و المعاد "ابن‌سینا"، چاپ اول، دانشگاه تهران، 1363ش؛
28. المبدأ و المعاد "صدرالمتألهین"، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق؛
29. المشاعر، چاپ دوم، كتابخانه طهوری، 1363ش؛
30. مصارع المصارع، القاهره: دار الثقافة للنشر و الطبع؛
31. المطارحات (مندرج در مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
32. مفاتیح الغیب، چاپ اول، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی، 1419ق؛
33. المقاومات (مندرج در مجموعه مصنفات شیخ اشراق)، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش؛
34. النجاة، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1364ش؛
35. نهایة الحكمة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین؛
برای اطلاع بیشتر درباره فهرست تفصیلی اینجا را کلیک کنید.

با تقدیر و تشکر از:

بنیانگذار و ریاست عالیه مركز
علامه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی‌دامت‌بركاته

همکاران علمی و اجرایی مرکز:

 • اعضای شورای عالی مركز:
علی‌مصباح، غلامرضا فیاضی، محمد فنایی، محمود فتحعلی، محمود رجبی، احمدابوترابی
 • رئیس مركز:
احمد ابوترابی
 • مدیرمطالعات و تحقیقات و قائم‌مقام مركز:
محمد كریمی
 • مدیراجرائی:
مهدی رحیمی
 • مدیر گروه پشتیبانی علمی:
حمید خدابخشیان
 
  همكاران پژوهشی در تهیه فهرست‌ها و نمایه‌ها
 • مسئول واحد فهرست نویسی
احمد محمدی احمدآبادی
 • پژوهشگران
احمد محمدی احمدآبادی، سیدمحمدرضا مدرسی، محمدجعفر نورمحمدی، مهدی ایمانی‌مقدم
 • تصحیح
احمد محمدی احمدآبادی، محمدباقر ملكیان، علیرضا عطوف
 • استخراج كلیدواژه و هماهنگ‌سازی نمایه‌ها
احمد محمدی احمدآبادی
 • همكاران در امور شیوه‌نامه‌ای
محمدحسن هادوی‌پور، محمدباقرملکیان، احمد محمدی‌احمدی‌آبادی و سیدابراهیم موسوی
 
 همكاران تهیه اصطلاح‌نامه
 • ناظرعلمی
غلامرضا فیاضی
 • اعضای شورای علمی فلسفه
حسین عشّاقی، عسكری سلیمانی امیری، حسن معلّمی، علی امینی‌نژاد، مهدی بابایی
 • مدیرگروه اصطلاح‌یابی
مهدی بابایی
 • محققان اصطلاح‌نامه
علیرضا دهقان‌پور، حبیب‌الله هدایتی، محمد محجوری، سیدمحمد حسینی‌نسب، محمدحسین موسوی‌پور، سعید
روستاآزاد، حسین دهقان‌زاد، محمدتقی محمدیان، محمد نجفی، حسن طالبی و مهدی بابایی
 • آماده‌سازی نرم‌افزارمشاور و ناظر امور نرم‌افزاری مركز
مجتبی جعفری هرندی
 • تهیه كننده نرم‌افزار
شركت آفاق

غلامحسین حاتمی، سیدمجتبی لاجوردی، سیدعلیرضا حسینی‌لواسانی، حسین جوزی،‌ محمد مجد

 • حروفچینان
رضا صفری، سید روح‌الله مهدوی‌راد، محمود قدّومی
 
و با تشكر از
محمود رجبی (قائم‌مقام محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله تعالی)، محسن قمی (مدیر سابق مركز از سال 1376 تا بهار 1378)، محمدحسن هادوی‌پور (مسئول سابق دفتر برنامه‌ریزی علمی مركز از سال 1378 تا 1385)، سیدمحمدعلی داعی‌نژاد (مسئول سابق گروه اصطلاح‌یابی و نمایه‌سازی مركز از سال 1376 تا 1380) و نیز از معاونت پژوهش، معاونت اداری‌مالی و معاونت اطلاع‌رسانی (واحد رایانه) مؤسسه امام خمینی رحمة‌الله تعالی.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)