کنزالحکمه 4 نرم‌افزار معجم موضوعي منابع منطقي

«معجم موضوعی منابع منطقی»

(مشتمل بر فهرست تفصیلی مطالب به همراه نمایه‌های 24منبع منطقی)

 

کنز الحکمه(4) نرم افزاری در زمینه علوم عقلی اسلامی است. این برنامه در برگیرنده دو نوع اطلاعات است:  1)  نمایه‌ها و فهرست تفصیلی مطالب 24منبع مهم منطقی    2) اصطلاح‌نامه علم منطق.
 
1) نمایه ها و فهرست تفصیلی مطالب منابع منطقی
تهیه فهرست تفصیلی (یا توصیف) عبارت است از: ثبت محتوا و پیام اصلی یک یا چند صفحه از کتاب، در یک ترکیب غیر تام (و در عین حال گویا) به منظور دستیابی آسان و سریع به محل درج مطالب در منابع و شناسایی دقیق موضوعات مندرج در آنها. این فهرست جامع و گویا مشتمل بر عناوین بخش‌ها، فصل‌ها و در مواردی زیرمجموعه‌های آنها است، به گونه‌ای كه در عین جامعیت و گویایی، از عنوان فهرست به اصطلاح مرسوم آن تجاوز نمی‌كند اما از آن دقیق‌تر و كامل‌تر است.
 
فهرست‌ها و نمایه‌هایی که در این نرم افزار آمده است مربوط به كتابهای ذیل است:
1. اساس الاقتباس؛ خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران، دانشگاه تهران، 1326ش.
2. البصائر النصیریة فی علم المنطق؛ابن سهلان الساوی، بیروت، دارالفكر اللبنانی، 1993م.
3. تلخیص السفسطة؛ ابن رشد، قاهره، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1973م.
4. تلخیص كتاب القیاس، ابن رشد، قاهره، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1983م.
5. تلخیص كتاب المقولات؛ ابن‌ رشد، قاهره، الهیئة المصریة العامة للكتاب.
6. الجدید فی الحكمة؛ بغداد، جامعةبغداد، 1402ق.
7. الحاشیة لملاعبدالله، مؤسسه النشر الاسلامی، 1412ق.
8. حدود المنطق؛ ابن بهریز، تهران، انجمن فلسفه، 1357ش.
9. حكمة الاشراق؛ سهروردی، تصحیح هانری كربن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380ش.
10. دانش‌نامه علایی؛ ابن سینا، تهران، كتابخانه فارابی، 1360ش.
11. رسائل اخوان الصفا؛ بیروت، دارالاسلامیه، 1412ق.
12. الرسائل المنطقیة فی الحدود و الرسوم؛ بیروت، دار المناهل، الطبعة‌الاولی، 1413ق.
13. شرح الاشارات ج1؛ خواجه‌نصیر‌الدین طوسی، قم، نشر البلاغه، 1375 ش.
14. شرح حكمة الاشراق؛ شهرزوری، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول. 1372ش
15. شرح عیون الحكمة؛ فخر رازی، تصحیح شیخ احمد حجازی احمد السقاء، تهران، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، چاپ اول، 1373ش.
16. الشفاء؛ ابن‌سینا، قم، مكتبة آیت‌الله المرعشی، 1404ق.
17. القواعد الجلیة؛ علامه حلی، تصحیح و تحقیق فارس حسون تبریزیان،‌ قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة، چاپ اول، 1412ق.
18. اللمحات؛ سهروردی، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380ش.
19. المعتبر؛ بغدادی، بغدادی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1373.
20. معیار العلم؛ ابوحامد غزالی، تصحیح علی بوملحم، بیروت، دار و مكتبة‌الهلال، چاپ اول، 1993م.
21. مقاصد الفلاسفة، غزالی، مصر، دارالمعارف، 1961م.
22. منطق ابن زرعة، تصحیح: جیرار جیهامی رفیق العجم، چاپ اول، بیروت، دارالفكر، 1994م؛
23. منطق ابن المقفع؛ تهران، انجمن فلسفه ایران، 1398ق.
24. النجاة، ابن‌سینا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1364ش.
در معرفی این آثار مهم از منطق‌دانان مسلمان مناسب است که بیافزاییم:
هرچند بنیان‌گذار این رشته علمی، فیلسوف شهیر یونانی ارسطو است اما، نقش ویژه نوآوریهای منطقدانان مسلمان در رشد و گسترش و تكامل این رشته علمی، امری تردیدناپذیر است. فارابی، ابن‌سینا، محقق طوسی، قطب‌الدین شیرازی و قطب‌الدین رازی و شیخ اشراق از جمله بزرگ‌ترین منطق‌دانانی هستند كه مراجعه به آثار آنها برای دست‌یابی به نوآوری‌های مسلمانان و فهم و تبیین منطق مسلمانان بیش‌ترین كاربرد را دارد.
برای اطلاع بیشتر درباره فهرست تفصیلی اینجا را کلیک کنید.
2) اصطلاحنامه علم منطق
اصطلاحنامه‌ای که در این نرم افزار ارائه شده است مربوط به اصطلاحات علم منطق است. این اصطلاحات از حدود 67 عنوان (76 مجلد) منابع منطقی و حدود 57 عنوان و 72 مجلد كتاب فلسفی و كلامی استخراج و همه اصطلاحات و روابط آنها به منابع و تعاریف‌شان مستند شده است.

 برای اطلاع بیشتر درباره اصطلاح‌نامه اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فهرست منابع اصطلاح‌نامه منطق  اینجا را کلیک کنید.

با تقدیر و تشکر از:

بنیانگذار و ریاست عالیه مركز
علامه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی‌دامت‌بركاته

همکاران علمی و اجرایی مرکز:

 • اعضای شورای عالی مركز:

علی مصباح، غلامرضا فیاضی، محمد فنایی، محمود فتحعلی، محمود رجبی، احمدابوترابی

 • رئیس مركز:
احمد ابوترابی
 • مدیرمطالعات و تحقیقات و قائم‌مقام مركز:
محمد كریمی
 • مدیراجرائی:
مهدی رحیمی
 • مدیر گروه پشتیبانی علمی:
حمید خدابخشیان
 
  همكاران پژوهشی در تهیه فهرست‌ها و نمایه‌ها
 • مسئول واحد فهرست نویسی
احمد محمدی احمدآبادی
 • پژوهشگران
سیدمحمدرضا مدرسی، مهدی ایمانی مقدم، حسن‌علی سلمانیان، احمد شعبانی
 • تصحیح
محمدرضا محمدعلیزاده، محمدباقر ملكیان
 • استخراج كلیدواژه و هماهنگ‌سازی نمایه‌ها
محمدرضا محمدعلیزاده
 • همكاران در امور شیوه‌نامه‌ای
محمدحسن هادوی‌پور، محمدباقرملکیان، احمد محمدی‌احمدی‌آبادی و سیدابراهیم موسوی
 
 همكاران تهیه اصطلاح‌نامه
 • ناظرعلمی
عسكری سلیمانی امیری
 • اعضای شورای علمی منطق
عسكری سلیمانی امیری، محمد كریمی، محمدباقر ملكیان، محمدرضا محمدعلیزاده
 • مدیرگروه اصطلاح‌یابی
محمد كریمی
 • محققان اصطلاح‌نامه
محمد كریمی، محمدرضا محمدعلیزاده، مرتضی مطهری‌پور
 • آماده‌سازی نرم‌افزارمشاور و ناظر امور نرم‌افزاری مركز
مجتبی جعفری هرندی
 • تهیه كننده نرم‌افزار
شركت آفاق
 • همکاران و كارشناسان امور نرم‌افزاری
غلامحسین حاتمی، سیدمجتبی لاجوردی، سیدعلیرضا حسینی‌لواسانی، حسین جوزی،‌ محمد مجد
 • حروفچینان
رضا صفری، سیدروح‌الله مهدوی‌راد، محمود قدّومی
 
و با تشكر از
محمود رجبی (قائم‌مقام محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله تعالی)، محسن قمی (مدیر سابق مركز از سال 1376 تا بهار 1378)، محمدحسن هادوی‌پور (مسئول سابق دفتر برنامه‌ریزی علمی مركز از سال 1378 تا 1385)، سیدمحمدعلی داعی‌نژاد (مسئول سابق گروه اصطلاح‌یابی و نمایه‌سازی مركز از سال 1376 تا 1380) و نیز از معاونت پژوهش، معاونت اداری‌مالی و معاونت اطلاع‌رسانی (واحد رایانه) مؤسسه امام خمینی رحمه الله تعالی

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

 

Posted by ناشناس (تایید نشده)