کنزالحکمه 11 نرم‌افزار معجم موضوعي فلسفه اسلامی

(مشتمل بر چکیده مطالب به همراه نمایه‌های 33 منبع فلسفی)؛

ویژگی‌های نرم‌افزار:

  1. متن یا تصویر 33 کتاب و رساله فلسفی شامل: الاشارات و التنبیهات، المبدأ و المعاد، النجاة، شرح الاشارات و التنبیهات، القبسات و 28 اثر فلسفی از ملاصدرا که بدین شرح است: مفاتیح الغیب، شرح الهدایة الأثیریة، المظاهر الالهیة، رسالة فی الحدوث، زاد المسافر، اجوبة المسائل الجیلانیة، اجوبة المسائل العویصة، اجوبة المسائل النصیریة، اجوبة المسائل بعض الخلان، رسالة فی القطب و المنطقة، اکسیر العارفین، الحشر، الحشریة، رسالة الشواهد الربوبیة، الفوائد، المسائل القدسیة، الواردات القلبیة، ایقاظ النائمین، الخلسة، رسالة القضاء و القدر، رسالة فی التشخص، رساله اتحاد العاقل و المعقول، رساله خلق الاعمال، رساله سریان الوجود، رسالة المزاج، لمیة اختصاص الفلک بموضع معین، کسر اصنام الجاهلیة و متشابهات القرآن؛
  2. معجم موضوعی مآخذ فوق (بیش از 9600 کلیدواژه، 62000 نمایه و 25000 چکیده)؛
  3. ارتباط میان کلیدواژه، نمایه، چکیده و متن از راه‌های مختلف؛
  4. قابلیت جستجوی لفظی پیشرفته و ساده در متن منابع، چکیده، نمایه‌ها و کلیدواژه‌ها؛
  5. امکان دسته‌بندی اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.

چکیده نویسی:

تهیه معجم موضوعی كه زمینه مراجعه سریع و دقیق را به محل درج مطالب مربوط به یك موضوع فراهم كند، از پیش‌نیازهای اجتناب‌ناپذیر برای تحقیق جامع بویژه برای طرح‌های تحقیقاتی وسیع تخصصی به شمار می‌رود.
یكی از بهترین شیوه‌های تهیه معجم موضوعی، چكیده‌نویسی و نمایه‌سازی براساس اصطلاحات رایج علوم است كه از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای قابل استفاده باشد.
چکیده: عبارتی خلاصه و گویا از محتوای یک مطلب از متن است که با توجه به هدف چکیده‌سازی باید ضوابط چکیده‌نویسی در آن رعایت شده باشد.

كارایی‌های چكیده و نمایه در پژوهش
بی‌تردید، پژوهش دقیق و جامع، بدون آگاهی از میراث گذشتگان و فعالیت‌های علمی دیگران، امكان‌پذیر نیست و آگاهی یافتن از میراث گذشتگان، از طریق مطالعه كامل آثار بزرگان گذشته و حال، مستلزم صرف زمانی بسیار است كه با توجه به گستردگی اطلاعات و تنوع فعالیت‌های علمی اندیشمندان، غیرعملی است.
نیاز به آگاهی كامل از همه میراث گذشتگان در مباحث علمی، در مقاله‌های دائرة‌المعارفی كه عهده‌دار گزارشی كامل از تاریخچه و سیر تحولات و بازتاب همه مطالب اصلی درباره یك موضوع‌اند، نیازی جدی است. از این رو این مركز كه از جمله وظایف و اهداف آن، فراهم آوردن زمینه‌های پژوهش آسان و سریع است، در صدد برآمد برای تأمین این هدف راه‌هایی سریع‌تر و آسان‌تر بیابد.

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref

Posted by ناشناس (تایید نشده)