«کتاب‌شناسي تفصيلي عرفان اسلامی» در سه جلد منتشر شد.

اين کتاب که با عنوان کتاب‌شناسي تفصيلي عرفان اسلامی منتشر شده است و در آن به معرفي بيش از 1263 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخشي ديگر از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي تفصيلي علوم عقلي مرکز است که در آنها بيش از بيست هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

لازم به ذکر است که كتاب‌شناسي‌هاي مركز دو دسته‌اند:

ــ دسته اول، کتاب‌شناسي‌هايي هستند كه تنها مشخصات نشر، درجه و موضوعات كلي منابع را در دو يا سه شاخه دربردارند. 

ــ دسته دوم، افزون بر مشخصات نشر، موضوعات تفصيلي و عناوين ريز مطالب كتاب‌ها را به‌صورت درختي معرفي كرده و به صفحه محل درج موضوع در كتاب اصلي ارجاع داده‌اند. اين دسته از کتاب‌شناسي‌ها را «کتاب‌شناسي‌هاي تفصيلي علوم عقلي اسلامي» ناميده‌ايم.

كتاب حاضر يعني کتاب‌شناسي تفصيلي عرفان اسلامی، از دسته دوم است. پيش از اين کتاب‌شناسي تفصيلي منطق و تاريخ منطق، کتاب‌شناسي تفصيلي فلسفه اسلامي، کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي، کتاب‌شناسي تفصيلي کلام و کتابشناسی تفصیلی تاريخ عرفان اسلامي به زيور طبع آراسته شده است.

اين كتاب مانند ديگر  کتاب‌شناسي‌هاي مركز، از دو بخش تشكيل شده‌اند: معرفي منابع و فهرست‌ها.

 معرفي منابع (جلد اول و بخشی از جلد دوم)

در اين بخش، هر اثر با گزينه‌هاي ذيل معرفي شده است: شهرت و نام پديدآور، تاريخ ولادت و وفات پديدآور، شماره منبع، نماد نوع منبع، عنوان منبع، نام مترجم، مصحح، محقق و...، معادل انگليسي پديدآوران منابع (در ترجمه‌ها)، محل نشر، نام ناشر، تاريخ نشر، نوبت چاپ، تعداد صفحات، قطع، زبان، شابك (شماره استاندارد بين‌المللي كتاب)، درجه، محل نگهداري، شماره ثبت، نمايه‌ها، محل درج و شماره جلد (در موارد لازم). 

 فهرست‌ها (جلد دوم و جلد سوم)

این بخش به فهرست‌هاي گوناگوني اختصاص يافته است كه زمينه جست‌وجو را در بخش اول كتاب فراهم مي‌كند که شاملِ فهرست پديدآوران، منابع فارسي، منابع عربي، اشخاص، معصومين (عليهم‌السلام)، گرايش‌ها و موضوعات است:

1) فهرست پديدآوران

اين فهرست دربردارنده نام کساني است که آثار آنها در اين کتاب‌شناسي معرفي شده است. از مزاياي فهرست حاضر اين است که نقش‌هاي مختلف پديدآوران، اعم از مؤلف، مترجم، محقق، مصحح، تعليقه‌نويس و... جدا از يکديگر ذکر شده‌اند.

2) فهرست منابع فارسي و عربی

 اين بخش، شامل فهرست 1263 منبع فارسي و عربي است که در جلد اول و بخشی از جلد دوم اين اثر معرفي شده است.

3) فهرست اشخاص

در اين فهرست، نام اشخاصي ذکر شده که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي‌ شده، بحث شده است. مباحث مربوط به اين اشخاص ذيل سه عنوان «آثار»، «آراء» و «شرح‌ حال» دسته‌بندي و همراه با نشاني محل معرفي آنها در جلد اول اين اثر، آمده است. گفتني است با توجه به تعدد نام مشهور برخي از اشخاص، اين نام‌ها به نام مشهورتر ارجاع شده‌اند تا دستيابي به نمايه موردنظر آسان شود. 

4) فهرست معصومين (عليهم‌السلام)

در اين فهرست، نام معصوميني که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي شده، بحث شده است همراه با نشاني محل معرفي آنها در جلد اول اين اثر، آمده است.

5) فهرست گرايش‌ها

مراد از گرايش‌ها، مکاتب، فِرق و نحله‌هايي هستند که درباره آنها در منابع کتاب‌شناسي شده، بحث شده است. مباحث مربوط به گرايش‌ها ذيل سه عنوان «آثار»، «آراء» و «معرفي» دسته‌بندي و همراه با نشاني محل معرفي آنها در جلد اول اين اثر، آمده است. 

6) فهرست موضوعات (اصطلاحات)

در اين بخش کليدواژه‌هايي متناسب با نمايه‌هاي مطالب در نظر گرفته شده است و به محل درج هر نمايه در بخش اول همين كتاب ارجاع داده شده است. 

چند نكته

براي سهولت بهره‌گيري از فهرست‌ها، توجه به چند نكته لازم است:

1.  اعدادي كه در كنار هر يك از نمايه‌ها آورده شده، ارجاع به شماره منبع نمايه است. بنابراين بايد توجه داشت که فهرست‌ها به شماره صفحات اين کتاب ارجاع نشده‌اند. براي نمونه «230» به‌معناي ارجاع به منبع دويست‌وسي‌ام است، که در بخش اول اين اثر، معرفي شده است.

2.  براي تسهيل در دستيابي به نمايه‌ها و به‌منظور صرفه‌جويي در كاربرد كلمات، در صورت امكان، فهرست‌ها نيز به‌صورت شاخه‌اي آورده شده‌اند. مثلاً بعد از كليدواژه «ابن‌سينا» همه ديدگاه‌هاي ابن‌سينا ذيل كليدواژه فرعي‌ترِ «آراء» آورده شده است.

3.  نمايه‌هاي اعلام و اصطلاحاتي كه داراي مترادفي مشهورتر بوده‌اند، ذيل مترادف مشهورتر آورده شده و نمايه‌هاي هم‌ارز به آنها ارجاع داده شده‌اند.

جهت آشنايي بيشتر با جزئيات کتابشناسي‌هاي تفصيلي اينجا را کليک کنيد.

 

پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/daeratolmaaref

پیام‌رسان سروش

http://sapp.ir/daeratolmaaref


 

 

Posted by hbahari