مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

بيست و هفتمين شماره از فصلنامه علمي ـ ترويجي معارف عقلي (ويژه کلام اسلامي) منتشر شد

در اين شماره مي‌خوانيم:

چيستي منطق رواقي ـ مگاري و ارتباط آن با منطق ارسطويي و اسلامي

اين موضوع در نشستي يک روزه با محوريت سخنان استاد دکتر محمدعلي اژه‌اي و با حضور برخي از اساتيد و محققان مرکز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسلامي، روز پنجشنبه بيست و هشتم شهريور 1392 برگزار گرديد.

مقام معظم رهبري: فلسفه اسلامي بايد گفتمان فلسفي دنيا شود

خبرگزاری فارس: فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود/ جای فلسفه در مسجد است/ لزوم تدوین کتاب فلسفی برای کودکان
 

استخراج قواعد عرفانی و اصطلاحات عرفان و شریعت و آیات و روایات عرفانی در واحد اصطلاح‌نامه عرفان نظري

در گزارش حجت الاسلام والمسلمين رسول مزرئي (مسئول واحد اصطلاح‌نامه عرفان نظري مرکز پژوهشي دائره‌المعارف ) مطرح شد:

استخراج قواعد عرفانی و اصطلاحات عرفان و شریعت و آیات و روایات عرفانی در واحد اصطلاح‌نامه عرفان نظري

واحد معرفت‌شناسي؛ دستاوردها و چشم‌اندازها

در گفتگو با جناب مستطاب آقاي محمد نجفي (مسئول واحد معرفت‌شناسي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي ) مطرح شد:

واحد معرفت‌شناسي؛دستاوردها و چشم‌اندازها

بيست و چهارمين شماره از نشريه معارف عقلي (عرفان اسلامي) منتشر شد.

در اين شماره مي‌خوانيم: