مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

انتشار کتاب اصطلاح‌نامه فلسفه اشراق به همراه لوح فشرده

کتاب اصطلاح‌نامه عرفان نظري در دو جلد به همراه لوح فشرده منتشر شد

تهيه اصطلاح‌نامه‌هاي علوم، از نمونه‌هاي مهم سامان‌دهي مسائل و مباحث علوم بشري است که نقش مهمي در ايجاد جامعيت، گستردگي، سرعت و دقت در پژوهش‌هاي علمي دارد.

انتشار کتاب المعجم الموضوعي لشرح‌المقاصد (3 جلد) به همراه لوح فشرده

الشيخ شفيق جرادي (از علماي برجسته لبنان): ديدار من از مرکز پژوهشي دائره‌المعارف سودمندترين دستاورد سفر من به ايران است

شيخ شفيق جرادي (عالم برجسته لبناني) در سفر خود به ايران روز دوشنبه 19 خرداد 1393 از مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي ديدار کردند.

مدير کل مرکز آموزشي و پژوهشي معهد المعارف الحکميه پس از معرفي اهم فعاليت‌هاي مؤسسه متبوع خود در لبنان، با اهداف و فعاليت‌هاي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي نيز آشنا شدند.

انتشار کتاب دوجلدي اصطلاح‌نامه منطق

 

 

اين اصطلاح‌نامه شامل حدود 4400 اصطلاح منطقي همراه با 11400 مستند است که همه اين اصطلاحات در 13 رده زير قرار گرفته‌اند:

انتشار 16 جلد از کتاب‌شناسي‌هاي علوم عقلي اسلامي (منطق و تاريخ منطق، فلسفه اسلامي، تاريخ فلسفه اسلامي، کلام، تاريخ کلام، عرفان اسلامي و تاريخ عرفان اسلامي)

عناوين اين کتاب‌ها عبارت‌اند از:

کتاب‌شناسي منطق و تاريخ منطق در يک جلد (شامل معرفي 2518 منبع)

کتاب‌شناسي فلسفه اسلامي در دو جلد (شامل معرفي 3691 منبع)