سه شنبه: 7 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

انتشار چهل و یکمین شماره از نشریه معارف عقلی

در این شماره می خوانیم:

کتاب «اصطلاح‌نامه و نمایه موضوعی منطق رواقی» منتشر شد.

 

کتاب پيش‌رو دستاورد دو فعاليت پژوهشى از مرکز پژوهشى دائرةالمعارف علوم عقلى اسلامى در منطق رواقى است. يکى از اين دو، «اصطلاح‌نامه» منطق رواقى و ديگرى «نمايه موضوعى» برخى از منابع منطق رواقى است.