مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

رونمايي از دستاوردهاي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي

با حضور حضرت علامه آيت‌الله مصباح يزدي دامت برکاته؛ آثار و دستاوردهاي مرکز پژوهشي دايرة‌المعارف علوم عقلي اسلامي در سالن همايش‌هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) رونمايي شد
 

در اين مراسم که روز پنج شنبه دوازدهم اسفندماه 1389 برگزار شد، يازده محصول و دستاورد علمي و پژوهشي مرکز پژوهشي دايرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به جامعه علمي کشور عرضه شد.