مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

بررسي بنيان‌هاي عقلي معارف ديني و پاسخ به شبهات آن، رويکرد اصلي نشريه معارف عقلي است

 

مدير مسئول فصل نامه تخصصي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي:
بررسي بنيان‌هاي عقلي معارف ديني و پاسخ به شبهات آن، رويکرد اصلي نشريه معارف عقلي است

 

آغاز جلسات دومين شوراي علمي عرفان نظري

 يکي از مهمترين کارهاي تحقيقي در مرکز پژوهشي دائره‌المعارف تدوين اصطلاح‌نامه علوم عقلي و تعيين مدخل‌هاي دائره‌المعارف و فرهنگ‌نامه آن است.

شوراي علمي هر رشته که از اساتيد و متخصصان آن علم تشکيل شده‌اند عهده‌دار اين فعاليت تحقيقي هستند.

کتاب «خير و شر در مکتب ابن‌عربي» منتشر شد.


کتاب «مباني و فلسفه عرفان نظري» منتشر شد