مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کتاب «عرفان و عترت » منتشر شد

نوزدهمين شماره فصل‌نامه معارف عقلي با موضوع (کلام اسلامي) منتشر شد

 

به زودي برگزار مي‌شود: همايش رونمايي از اصطلاح‌نامه‌هاي علوم عقلي اسلامي