مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

نوزدهمين شماره فصل‌نامه معارف عقلي با موضوع (کلام اسلامي) منتشر شد

 

به زودي برگزار مي‌شود: همايش رونمايي از اصطلاح‌نامه‌هاي علوم عقلي اسلامي

بررسي بنيان‌هاي عقلي معارف ديني و پاسخ به شبهات آن، رويکرد اصلي نشريه معارف عقلي است

 

مدير مسئول فصل نامه تخصصي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي:
بررسي بنيان‌هاي عقلي معارف ديني و پاسخ به شبهات آن، رويکرد اصلي نشريه معارف عقلي است