شنبه: 2 شهریور 1398

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

انتشار محصولي ديگر از مرکز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسلامي: کتابشناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي (5 جلدي)

معرفي

اين کتاب که با عنوان «کتاب‌شناسي تفصيلي تاريخ فلسفه اسلامي» منتشر شده است و در آن به معرفي 5050 کتاب و مقاله از کتابخانه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، بخشي ديگر از مجموعه کتاب‌شناسي‌هاي تفصيلي علوم عقلي مرکز است که در آنها بيش از بيست هزار عنوان کتاب و مقاله معرفي شده است.

كتاب‌شناسي‌هاي مركز دو دسته‌اند:

برگزاري سلسله جلسات گروه علمي عرفان ادبي با حضور جناب آقاي دكتر سيد علي‌اصغر ميرباقري‌فرد ( معرفي و نقد فرهنگ‌نامه عرفان ادبي پيش از انتشار)

 

سلسله جلسات گروه علمي عرفان ادبي مرکز پژوهشي دائره‌المعارف با حضور مدير قطب علمي تحقيق در متون حکمي و عرفاني جناب آقاي دكتر سيد علي‌اصغر ميرباقري‌فرد در قم و اصفهان برگزار شد.