ارتباط با ما

تلفن تماس با روابط عمومي:  02532808907             تلفن همراه:  09193499713

تلفن تماس با دفتر رياست مرکز: 02532808902          نمابر: 02532808903

آدرس: قم ـ شهرک پرديسان ـ بلوار دانشگاه ـ بلوار شهيد مولوي ـ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ـ مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي

Email: maaref@qabas.net

همچنين مي‌توانيد جهت ارتباط با ما از تکميل فرم زير استفاده کنيد.

تصویر امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
عکس امنيتي