یکشنبه: 5 تیر 1401

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است (مقام معظم رهبري دام ظله) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کنزالحکمه 10 (معجم موضوعي علم کلام)

)مشتمل بر چکيده مطالب شرح المواقف و شرح المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42 منبع مهم کلامي و نمايه هاي آنها(

ویژگی‌های نرم‌افزار:

  1. متن یا تصویر کتاب‌های شرح‌المواقف فی علم الکلام (عضدالدین ایجی)، شرح المقاصد فی علم الکلام (سعدالدین تفتازانی) و 42 منبع مهم کلامی دیگر؛
  2. چکیده مطالب کتاب شرح المواقف و تعلیقه‌های آن (شامل: 1342 چکیده، 4239 کلیدواژه و 28084 نمایه)؛
  3. چکیده مطالب کتاب شرح‌المقاصد و تعلیقه‌های آن (شامل: 6624 چکیده، 3389 کلیدواژه و 19367 نمایه)؛
  4. فهرست تفصیلی مطالب 42 منبع مهم کلامی (شامل: 10282 فهرست مطالب، 4750 کلیدواژه و 25697 نمایه)؛
  5. ارتباط میان کلیدواژه، چکیده یا فهرست و متن از راه‌های مختلف؛
  6. قابلیت جستجوی لفظی ساده و پیشرفته در متن منابع، چکیده‌ها، فهرست، نمایه‌ها و کلیدواژه‌ها؛
  7. امکان دسته‌بندی اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.