دوشنبه: 2 مهر 1397

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

کنزالحکمه 10 (معجم موضوعي علم کلام)

(مشتمل بر چکيده مطالب شرح المواقف و شرح المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42منبع مهم کلامي و نمايه هاي آنها)

ویژگی‌های نرم‌افزار:

1. متن یا تصویر کتاب‌های شرح‌المواقف فی علم الکلام (عضدالدین ایجی)، شرح المقاصد فی علم الکلام (سعدالدین تفتازانی) و 42منبع مهم کلامی دیگر؛

2. چکیده مطالب کتاب شرح المواقف و تعلیقه‌های آن (شامل: 1342چکیده، 4239 کلیدواژه و 28084نمایه)؛

3. چکیده مطالب کتاب شرح‌المقاد و تعلیقه‌های آن (شامل: 6624چکیده، 3389 کلیدواژه و 19367نمایه)؛

4. فهرست تفصیلی مطالب 42منبع مهم کلامی (شامل: 10282 فهرست مطالب، 4750 کلیدواژه و 25697 نمایه)؛

5. ارتباط میان کلیدواژه، چکیده یا فهرست و متن از راه‌های مختلف؛

6. قابلیت جستجوی لفظی ساده و پیشرفته در متن منابع، چکیده‌ها، فهرست، نمایه‌ها و کلیدواژه‌ها؛

7. امکان دسته‌بندی اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.