پنجشنبه: 2 خرداد 1398

پايه اين مرکز علمي و تحقيقي بر درک درست از نياز زمان و تکاليف گران حوزة مبارک قم بنا نهاده شده است.(بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري «دام ظله» در حکم تنفيذ رياست محترم مؤسسه) .:. مطالعه بيشتر     
فارسیEnglish

مقام معظم رهبری دام ظله العالی: دعوت جوان‌های ما به علوم عقلی بسیار مهم است/ فلسفه اسلامی باید گفتمان فلسفی دنیا شود.

مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، نخستين مرکز دائره‌المعارفي در زمينه علوم عقلي اسلامي

دوفصلنامه معارف منطقي به رتبه علمي ـ پژوهشي ارتقاء پيدا کرد

به استناد مصوبه 585 مورخه 1387/6/24 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و با توجه به ارزيابي کمسيون نشريات علمي حوزه، شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي در جلسه 87 مورخ 1396/10/20 رتبه علمي - پژوهشي نشريه معارف منطقي را تصويب کرد.

معارف منطقي دوفصلنامه‌اي در زمينه منطق با رويکرد‌هاي ذيل است: منطق قديم (همچون: منطق ارسطويي، منطق مگاري و منطق رواقي) منطق اسلامي (همچون: منطق فارابي، منطق سينوي، منطق اشراقي، منطق صدرايي) منطق جديد (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق.

از اهداف جدي نشريه، مقايسه بين منطق قديم ، منطق اسلامي و منطق جديد همراه با نقد و بررسي و نيز مباحث تاريخي و سير تطور آرا و بررسي ريشه‌هاي تحول آراي منطقي است. افزون بر اين، «معارف منطقي» در پي ارائه پژوهش‌هايي در زمينه رابطه منطق با علوم يا امور مرتبط مانند منطق و معرفت‌شناسي، منطق و زبان، و منطق در آيات و روايات است.

 


هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

محمدعلي اژه‌اي (استاد دانشگاه اصفهان)

مرتضي حاج حسيني(دانشيار دانشگاه اصفهان)

محمد حسين‌زاده (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)

عسکري سليماني اميري (دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)

غلامرضا فياضي (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)

عليرضا قائمي‌نيا (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)

محمد لگنهاوسن (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)

حسن معلمي (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام)


صاحب‌امتياز:  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€

مدير مسئول: احمد ابوترابي

سردبير: عسکري سليماني اميري

مدير اجرايي: محمدعلي شريفي اسدي

همکار اجرايي حروف‌چين و صفحه آرا:  رضا صفري