کتاب «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي» در نوزدهمين همايش کتاب سال حوزه شايسته تحسين شد

نوزدهمين همایش کتاب سال حوزه با معرفی اثار برگزیده در رشته‌های مختلف علوم اسلامی برگزار شد.

در این همایش که روز پنجشنبه 5 بهمن 1396، با حضور آیت الله العظمی جعفر سبحاني و جمعی از علما، فرهیختگان، شخصیت‌های علمی و برگزیدگان کتاب سال برگزار شد، کتاب «فهرست نسخه‌هاي عکسي علوم عقلي اسلامي» اثر مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي از ميان 965 اثر، به عنوان اثر شايسته تحسين شناخته شد.

فهرست نسخه‌هاي عکسي، شامل معرفي 1500 نسخه خطي، از آثار علوم عقلي اسلامي است.

براي اطلاع بيشتر درباره اين کتاب اينجا را کليک کنيد