* مراسم دفاع از پايان‌نامه جناب حجت الاسلام سيد قاسم مير صادقي

مراسم دفاع از پايان‌نامه جناب حجت‌الاسلام آقاي سيد قاسم ميرصادقي، با عنوان «لايه‌هاي بطوني انسان (بسان يکي از مباني انسان‌شناختي علم عرفان عملي) در تاريخ  1390/11/24 در سالن دفاعيه مرکز برگزار شد.

اين جلسه با راهنمايي جناب حجت‌الاسلام و المسلمين علي اميني‌نژاد، مشاوره حجت‌الاسلام و المسلمين حسن رمضاني و داوري حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر گرجيان برگزار شد.

پايان‌نامه فوق پس از نقد و بررسي اساتيد در نهايت با درجه عالي (نمره 19/75) پذيرفته شد.