ارتباط با ما

تلفن تماس با روابط عمومی: 32137243 - 025

تلفن تماس با دفتر ریاست مرکز: 32808902  -  025       نمابر: 32808903 - 025

آدرس: قم ـ شهرک پردیسان ـ بلوار دانشگاه ـ بلوار شهید مولوی ـ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ـ مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی

Email: maaref@qabas.net

پیام‌رسان ایتا
پیام‌رسان سروش

همچنین می‌توانید جهت ارتباط با ما از تکمیل فرم زیر استفاده کنید.